Pszichológus, pszichiáter, life coach

Miben különböznek és hasonlítanak a nekünk segítő szakemberek?

Szerző: Szabó Kristóf

pszichologus-pszichogram-tanacsadas
Pszichológus, pszichiáter, life coach vagy életmód-tanácsadó: segítő szakember mindhárom, mégsem mondhatjuk, hogy „ugyanazt” teszik. Amennyi közös vonásuk van, legalább ennyire különböznek is egymástól, így felmerülhet a kérdés a kliens részéről, hogy milyen panasszal, problémával kihez fordulhat. Próbáljunk erre választ találni!

Pszichológus

Az első és talán a legszembetűnőbb különbség, hogy a pszichológus nem orvos – szemben a pszichiáterrel. Tehát nem orvosi egyetemet végzett, hanem társadalom- és bölcsészettudományi karon szerzett diplomát ötéves képzése során. A hároméves alap (BA) és kétéves mesterképzés (MA) után lesz valaki okleveles pszichológus. Ennek során az emberi lélek fejlődéséről nyer mélyebb tudást, megismeri az egyéni és a csoportos viselkedést, illetve az ezeket befolyásoló tényezőket, a személyiség hatékony és maladaptív működését – mindezt felnőttek és gyerekek esetében egyaránt. A végzettség lehetővé teszi, hogy segítő szakemberként, kutatóként dolgozhassunk.

A pszichológus tanulási folyamata azonban az egyetemi végzettség megszerzésével nem ér véget. Pszichológus oklevéllel egyetlen szakember sem vezethet pszichoterápiát, ahhoz ugyanis posztgraduális, szakpszichológusi minősítést kell szereznie. Míg a pszichológus oklevél általánosabb, több terület átfogó kompetenciáit tartalmazza, a szakpszichológusi minősítés speciális: pusztán egy adott részterületre fókuszál. Ma Magyarországon ezek az alábbiak lehetnek, a teljesség igénye nélkül (zárójelben a képzést biztosító intézmény, egyetem neve):

 • Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus (ELTE, SE, PTE, DE): többnyire pszichés betegségben szenvedő egyének diagnosztikájával, betegvezetéssel és a gyógyító munka folyamatával foglalkoznak.
 • Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus (SE, ELTE, PTE, DE): klinikusok, akik gyerekekkel foglalkoznak
 • Egészségfejlesztő szakpszichológus (ELTE): fő feladatuk az egészségfejlesztés és annak terjesztése, de az egészségügyi intézményekben dolgozó személyzet munkáját is támogatják a pszichológia eszközeivel.
 • Munka és szervezet szakpszichológus (BME): többnyire a munka és cégek, szervezetek világában fordulnak elő, a munkatevékenységgel, illetve annak optimalizálásával, a munkakörnyezettel, a vezetéssel és mindezek, fejlesztésével foglalkoznak.
 • Pedagógiai szakpszichológus (ELTE, SZTE): segítséget nyújtanak a nevelés-és oktatási intézmények és gyermekvédelmi intézmények dolgozóinak és maguknak a gyermekeknek.
 • Sport szakpszichológus (TE): a sport és sportolók kutatásában, valamint egyesületek, szakszövetségek, sportszövetségek, sportiskolák és a rekreáció mindennapi életében vesznek részt.
 • Szexuálpszichológiai szakpszichológus (ELTE): segítséget nyújtanak egyéneknek és pároknak a szexuális élet, az intimitás kérdéseiben.
 • Neuropszichológiai szakpszichológus (SE): elsődlegesen a központi idegrendszer működési zavarai nyomán fellépő pszichés problémák felismerésével és kezelésével segítik a hatékonyabb gyógyító és fejlesztő munka megvalósulását az egészségügyi ellátásban, továbbá a nevelési, pedagógiai szakszolgálati intézményekben.
 • Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus (SZTE): az egészségügy területén – elsődlegesen a szomatikus betegellátásban, prevencióban és rehabilitációban – vesznek részt a hatékonyabb betegségmegelőzés és a gyógyító munka megvalósításában, az alap- és szakellátásban egyaránt.

A szakpszichológusi minősítés presztízse igen magas a szakmában, azonban nem mehetünk el szó nélkül a kutatási eredmények mellett sem. Ezek arról számolnak be, hogy lényegében mindegy, milyen képzettséggel, módszertannal dolgozik egy szakember, az ő személye, illetve a hozzá kötődő, úgynevezett „terapeuta változók” azok, amik a segítő munka mintegy 80 százalékát meghatározzák.

Éppen ezért fontos a Pszichogram munkatársai számára, hogy egy szakember legyen:

 • elfogadó és ne ítélkezzen a kliensei felett
 • empatikus, értse és érezze azt, amit a partner, azaz a kliens meg akar vele osztani.
 • ezen felül önazonos is : ne féljen bevallani, ha volt már hasonló helyzetben, mint a kliense, esetleg, azt, ha hibázott. Mi, pszichológusok is emberek vagyunk.

Természetesen a pszichológusok tanulmányai nem állnak meg a puszta elméleti tudásnál: egy-egy szakember mögött – tapasztalatától és az általa ismert módszerspecifikus képzettségek számától függően – több száz önismereti óra áll. Ez az, amikor azt szokták mondani, hogy „a pszichológus is jár pszichológushoz”.

 

Kiknek javasolt pszichológus felkeresése?

Alapvetően szívünk szerint mindenkinek javasolnánk, hogy életében legalább egyszer vegyen részt egy pszichológiai tanácsadó folyamatban! Szakemberi tevékenységünkkel és pro bono megjelenéseinkkel a Pszichogramnál arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb tömegeknek lehetőséget teremtsünk erre.

Konkrétabban azoknak javasoljuk, hogy pszichológushoz járjanak, akik úgy érzik, elakadtak az életben. Akik szeretnék megtalálni a prioritásokat, és a céljaik eléréséhez vezető utat. Akik fejlődni szeretnének a jelen élethelyzetükhöz képest. Akik gyászolják egy szerettüket. Esetleg egy párkapcsolatot. Ha ugyanazok a helyzetek és események ismétlődnek az életükben, és dolgozni akarnak magukon. Akik szeretnék magukat jobban megismerni.

 

Mennyi ideig tart a munka a pszichológussal?

A segítő folyamatban az ülések száma sok tényezőtől függ, de a két legmeghatározóbb talán a kliens elakadása és a szakember által alkalmazott módszertan. Vannak olyan panaszok, törések, amik nem igényelnek kiemelten intenzív és hosszantartó munkafolyamatot, ezek 3-5-10 ülésben már feloldhatók. A pszichológus által képviselt módszertan, irányzat is többféle lehet: egy pszichoterápiás, analitikus folyamat akár évekig is tarthat, de vannak olyan rapid módszertanok – főleg a tanácsadás terén – amelyek gyorsabb lefolyásúak.

idopont foglalas pszichologus online tanacsadas pszichogram szerelem szex parkapcsolat elakadas stressz depresszio eletmod krizis

Pszichiáter

A pszichiáter orvostudományi egyetemen végzett gyógyító, aki hat év alapképzés után szakosodott, ezt követően további öt év rezidensi, gyakorlati időszak után szakvizsgát tett. Az általános orvosi egyetem elvégzése során behatóan megismerte az emberi szervezet felépítését és működését. A pszichiáter jogosult gyógyszert felírni a páciensei számára. Az elvégzett vizsgálatok során diagnózist állít fel az adott mentális betegségről, majd kezelési tervet készít. A kezelés alatt a gyógyszerek alkalmazását nélkülözhetetlenül kiegészíti az interakción, beszélgetésen alapuló terápiás folyamat is.

Sok esetben ezért elengedhetetlen, hogy egy-egy jó segítő teamet pszichológusok és pszichiáterek vegyes kollektívája alkosson – más segítő szakemberek, például gasztroenteorológusok és fizikoterápiás szakorvosok bevonása mellett.

Kiknek javasolt pszichiáter felkeresése?

Fontos látni, hogy míg a pszichológiai tanácsadás egy támogató, fejlődés-fókuszú folyamat, addig a pszichiátria (illetve a pszichoterápia) gyógyító jellegű kapcsolat. Így javarészt azoknak a személyeknek lehet szüksége az utóbbira, akik számára a klasszikus, beszélgetéssel zajló üléseken felül a gyógyulást gyógyszeresen is szükséges megtámogatni. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb mindennapos elakadás, stressz, depresszió, más hangulatzavarok alapesetben nem ilyenek. Egy pszichológus azonban, ha azt tapasztalja, hogy a kompetenciája nem terjed ki egy bizonyos helyzetre, szakszerű segítséget tud kérni a kollegialitás érvényében. Ilyenkor sem engedjük el a kliens kezét, nem hagyjuk magára ebben a folyamatban sem!.

 

Mennyi ideig tart a munka a pszichiáterrel?

Ez főként attól függ, hogy aki felkeresi a pszichiátert egészséges-e mentálisan. Vannak olyan segítő kapcsolatok, amelyek akár egy élethosszon át tartanak – például súlyos pszichés betegségek esetén. Egy-egy gyógyszeresen támogatott gyógyulási-monitorozási folyamat is hosszabb időt vehet igénybe: ilyen lehet egy depresszió-kezelés. Ilyenkor a gyógyszer-ellenőrzési kontrollalkalmak mellett klasszikus, terápiás üléseket is szoktak tartani (ez történhet pszichológussal is, nem feltétlenül kell minden alkalommal pszichiáter).

pszichologus-tanacsadas-pszichogram

Coach

A lényegi különbség az eddigiekhez képest, hogy coach, azaz „edző” lényegénben bárkiből lehet, aki megfizet és elvégez egy változó hosszúságú coach-tanfolyamot – ez lehet egynapos, pár hetes, nagyon ritka esetben egy éves is. Számos coach-képzés van ma a piacon.

A pszichológiai tanácsadás és a coaching közti legnagyobb különbség az üléseken felmerülő témákban, valamint a folyamatok fókuszában van: a coaching jelen- és jövőfókuszú, akcióorientált folyamat. Ezért bizonyos, a felszín alatt mélyebben megbúvó problémák hatékony kezelése és feldolgozása kizárt coaching keretein belül.

Beszélhetünk business, illetve vezetői coachingról, valamint life, úgynevezett életmód-coachingról. Az életmód tanácsadás témája és célcsoportja sokesetben egybevág a pszichológiai tanácsadáséval: a mindennapi elakadásaink, töréseink, és azok fel(nem)dolgozottsága a fő fókusza mindkét segítő kapcsolatnak. A cél a sikeresebb, teljesebb élet elérése, a motiváció visszanyerése, fenntartása, stresszkezelés, és sok más mindennapos probléma leküzdése.

Az életvezetési coaching során a coach segít kliensének tisztázni, mit szeretne a saját életétől, és hogyan szeretné ezt elérni. Támogatja és bátorítja a változásban. Ez a pszichológusi eszköztár alapja is. A coaching gyengéje, hogy a legtöbb esetben ez a változási folyamat önmagában, puszta akarat hatására nem tud megvalósulni. Ehhez a pszichológia további eszközeire és a személyiség mélyebb rétegeit is érintő folyamatokra van szükség. Ideális esetben a pszichológusi végzettséggel nem rendelkező coach tudatában van a kompetenciahatáraival és felismeri, amikor elérte azokat egy segítő folyamat során. Vállalva a felelősséget a kliense és önmaga iránt ilyen helyzetben a coach a saját kompetenciahatárainak átlépése és a puszta nyereségvágy helyett továbbirányítja a kliensét egy pszichológushoz, esetleg szakpszichológushoz.

coach-pszichologia-tanacsadas-pszichogram

Ami közös mindhárom segítő szakmában

Legyen szó pszichológusról, pszichiáterről esetleg coach-ról, ideális esetben mindhárom szakember segíteni szeretne a hozzá forduló személyeken. Elvégre mind az orvosok, mind pedig a pszichológusok esküt tesznek, hogy elfogulatlanul segítenek és semmiképp sem ártanak az arra rászorulókon, legyen a nevük páciens vagy kliens. 

A Pszichogram pszichológusai örömmel segítenek a mindennapi elakadásokban, problémákban egy jobb, teljesebb élethez vezető úton. Szakembereinkhez bejelentkezni „Időpontot foglalok” gombra kattintva lehet.

pszichologus pszichogram tanacsadas pszichiater coach

Irodalom