Az értelmet keresve

A pszichológia világában számos irányzat és módszer létezik, amelyeket röviden korábbi cikkünkben ismertettünk. Ezek egyaránt segíthetnek megérteni és kezelni az ember-lét különböző aspektusait. Manapság kiemelkedően fontos és értékes terápiás megközelítés a logoterápia és egzisztenciaanalízis, amelyet Viktor Frankl (1905-1997) osztrák pszichiáter alapított. A holokauszttúlélő Frankl élete és munkássága önmagában is autentikus ls inspiráló példa arra, hogy hogyan találhatunk értelmet és célt az életünkben, még a legnehezebb helyzetekben is.

Szerző: Szabó Kristóf pszichológus, logoterapeuta

A logoterápiáról dióhéjban

A pszichológia világában számos irányzat és módszer létezik, amelyeket röviden korábbi cikkünkben ismertettünk. Ezek egyaránt segíthetnek megérteni és kezelni az ember-lét különböző aspektusait. Manapság kiemelkedően fontos és értékes terápiás megközelítés a logoterápia és egzisztenciaanalízis, amelyet Viktor Frankl (1905-1997) osztrák pszichiáter alapított. A holokauszttúlélő Frankl élete és munkássága önmagában is autentikus ls inspiráló példa arra, hogy hogyan találhatunk értelmet és célt az életünkben, még a legnehezebb helyzetekben is.

Egy autentikus élet története

Viktor Frankl 1905-ben született Bécsben, és pályafutása során a pszichológia és a pszichiátria területén jelentős hatást gyakorolt. Az élete azonban nem volt mentes szenvedéstől és tragédiától. A második világháború idején a zsidó származású orvos koncentrációs táborba került, ahol megtapasztalta a megpróbáltatásokat és a szélsőséges emberi szenvedést – a haláltáborban elveszítette édesapját, édesanyját és várandós feleségét. Ezen kínzó emberi szenvedés ellenére Viktor Frankl nem veszítette el hitét és rátalált az élete értékeire és céljára, amik inspirálták munkásságát és a logoterápia kidolgozását. Viktor Frankl 92 éves korában tért vissza az öröklétbe, több évtizedes terápiás praxist, boldog második házasságot és autentikus életet hagyva maga után.

A legismertebb műve, „Mégis mondj igent az életre”, amelyben Frankl megosztja a koncentrációs táborban átélt élményeit és a belőle fakadó gondolatait. A könyv alapvetően három részre oszlik: a táborélmények leírására, a logoterápia alapelveire és a logoterápia pszichoterápiás alkalmazására. Frankl az értelmi szabadság és a céltudatosság megtalálásának fontosságát hangsúlyozza az emberi létezés szempontjából. Szerinte az élet értelmet kap azzal, hogy találunk célt és értéket benne – még a legnagyobb szenvedés közepette is.

A logoterápia céljai

A logoterápia kialakulása és fejlődése szorosan kapcsolódik Viktor Frankl életútjához és tapasztalataihoz, hiszen rájött, hogy az emberek legmélyebb vágya az értelmes és céltudatos élet – az általa autentikusnak nevezett életvitel. A logoterápia középpontjában az élet értelmének megtalálása áll tehát, és arra összpontosít, hogy az ember miként találhatja meg a saját értékeit az élet különböző területein. A terápia célja a kliensek segítése abban, hogy felismerjék az életükben rejlő lehetőségeket és értékeket, valamint megtalálják a belső motivációt a boldog és kiegyensúlyozott élet eléréséhez.

A logoterápia jelene

Az elmúlt évtizedekben a logoterápia továbbfejlődött, és számos különböző irányzata alakult, fejlődött ki. Ez a megközelítés számos pszichológus és terapeuta számára is inspirációt nyújtott, akik továbbvitték és alkalmazták Frankl elveit és módszereit. Az irányzat ma külön hangsúlyt fektet a személyes fejlődésre és az élet értelmes céljainak keresésére.

A logoterápia alkalmazási területei is kiterjedtek az elmúlt években. Míg eredetileg a mentális egészség és a pszichológia szűken vett területein volt nagyobb hangsúly, ma már a logoterápia a személyes fejlődés, a szervezeti vezetési tréningek, a munkahelyi motiváció és a mindennapos stresszkezelés terén is egyre inkább elterjedt. Az emberek rájöttek, hogy az élet értelmének és céljának megtalálása nem csak a pszichológiai problémák kezelésében fontos, hanem minden területen segíthet abban, hogy boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet éljenek.

A logoterápia módszerei

A logoterápia gyakorlati módszerei széleskörűek és alkalmazkodnak az egyéni szükségletekhez és célkitűzésekhez. Ezek közé tartozik a szimbólumterápia, a paradoxonterápia, a szókratészi párbeszéd technikák és az önreflektív életút-kutatás. Ezek a módszerek segítenek a klienseknek felfedezni és kibontakoztatni a saját értékeiket, valamint megérteni és kezelni a belső konfliktusaikat és nehézségeiket.

Az értelmes életért

Összességében a Viktor Frankl alapította logoterápia és egzisztenciaanalízis egy értékes és inspiráló terápiás irányzat, aminek a 21. században hatalmas szerepe van. A logoterápia alapelveivel a szakemberek segíthetnek az embereknek megtalálni azt a céltudatosságot, amivel közelebb kerülhetnek az életük értelmének megleléséhez – még a legnehezebb helyzetekben is. A módszer kialakulása óta folyamatosan továbbfejlődött és idomult korunk által teremtett elakadások feloldásához, ezáltal az alkalmazási területei is kiterjedtek. A logoterápia gyakorlati módszerei széleskörűek és sokoldalúak, lehetővé téve a kliensek számára, hogy felfedezzék és kibontakoztassák saját potenciáljukat és értékeiket.

Viktor Frankl élete és hagyatéka, munkássága továbbra is inspirációul szolgál mindannyiunknak azzal a felismeréssel, hogy az élet értelmet kaphat, amikor megtaláljuk a saját értékeinket és céljainkat.

Irodalom

  • Frankl, V. E. (2016). Mégis mondj igent az életre!: Logoterápia dióhéjban. Európa Könyvkiadó.
  • Längle, A. (2005). Viktor Frankl’s Logotherapy: Method of Choice in Ecumenical Pastoral Psychology. Journal of Pastoral Care & Counseling, 59(1-2), 89–97.
  • https://www.viktorfrankl.org/logotherapy.html (hozzáférve: 2023.06.04.)